Wypożyczalnia strojów Kameleon 2018-01-24T13:01:25+00:00

Wypożyczalnia strojów Kameleon

Poniedziałek

8.00-19.00

Wtorek

8.00-13.00

Środa

8.00-19.00

Czwartek

8.00-13.00

Piątek

8.00-13.00

Cennik

 • Wypożyczenie stroju na dwie doby -20 zł (płatne z góry)
 • Opłata za nieterminowe niezgłoszone oddanie stroju – ilość dni x 20 zł
 • Opłata za nieterminowe zgłoszone oddanie stroju – według cennika

Zapraszamy do galerii!

REGULAMIN

(obowiązuje od 25.09.2017r.)

Wypożyczalnia strojów dla dzieci oferuje kostiumy dla dziewczynek i chłopców.

Wypożyczalnia mieści się w

Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach,

ul. Jaworznik 6, tel. 32 769 64 82.

 1. Koszt wypożyczenia stroju wynosi 20 zł brutto na dwa dni.
 2. Koszt wypożyczenia jednego elementu stroju wynosi połowę stawki standardowej wg cennika (10 zł brutto za dwa dni)
 3. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren wypożyczalni (z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane).
 4. Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz wpłacenie kwoty w wysokości ustalonej przez wypożyczalnię.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest podać wypożyczalni swoje aktualne dane osobowe – adresowo – telefoniczne.
 6. Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w stanie kompletnym.
 7. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni (lub do momentu rozliczenia się z wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu stroju).
 8. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczenia.
 9. Standardowy okres wypożyczenia stroju to 2 doby liczone od momentu wypożyczenia stroju (sobota oraz niedziela są traktowane jako 1 doba).
 10. W razie braku możliwości zwrócenia stroju w terminie należy powiadomić o tym fakcie wypożyczalnię.
 11. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę liczoną: stawka standardowa wg cennika razy liczbę dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroju.
 12. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.
 13. W przypadku niedokonania zwrotu stroju, bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju lub pokryć koszty naprawy.
 14. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczanie stroju.
 15. W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pracownika firmy.
 16. Stroje można rezerwować na kilka dni przed wypożyczeniem lub na konkretną datę.
 17. Wybrane stroje można obejrzeć na stronie internetowej MOK-u: